top of page

RefuFin projekti

Kuvaus

Refufin 2023-2025 on hanke, jonka tavoitteena on tarjota ohjausta, neuvontaa ja tukipalveluita Ukrainan sodasta paenneille ja nyt Suomessa oleskeleville henkilöille. Hanke sisältää myös vapaaehtoisten koulutusta ja tukimateriaalin tuotantoa.
Hanke on käynnistynyt uudestaan helmikuussa. 

Hanketta rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituskeskus) 

Tavoitteet: 

1

Refufin vapaaehtoiset tarjoavat tukea ja apua sotaa paenneille ukraina- ja venäjänkielisille. Haluamme varmistaa, että he saavat tukea ja apua Suomen viranomaisilta. 

2

Refufin Vapaaehtoiset tunnistavat omat kykynsä ja hyvinvointinsa sekä kykenevät arvioimaan omaa suorituskykyään tietoisesti vapaaehtoistyössä.

Päätoiminnot

1

Apua ja neuvoja verkossa anonyymin chatin kautta
Koulutettu vapaaehtoinen tarjoaa keskustelutukea ja yksilöllistä tukea verkossa.

3

Koulutukset ja tukimateriaalit vapaaehtoisille 
Vapaaehtoiset saavat koulutusta, tukea ja sertifikaatin vapaaehtoistyötä varten. 

2

Tukihenkilötoiminta – Refuhelper-vapaaehtoinen
Koulutettu tukivapaaehtoinen antaa yksilöllistä neuvontaa tukihenkilönä pidempiaikaisessa tukisuhteessa, kasvokkain tai verkossa

4

Vapaaehtoisten koordinointi 
Vapaaehtoisia koordinoidaan, jaetaan tehtäviä ja tuetaan yksilöllisesti. 

Aiemmat tulokset ja tavoittavuus 2022 

3000+

Ukrainan ovat saapuneet turvallisesti Suomeen

70+

Koulutettua vapaaehtoiset, jotka tarjoavat henkistä tukea ja ohjausta

5000+

Ukrainalaista on opastettu/tuettu

71+

Matkat Puolasta Suomeen ensisijaisesti busseilla, lentokoneilla ja autoilla koordinoidusti

REFUFIN

REFUFIN vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden avulla

kuljetimme turvallisesti 3000+

Ukrainalaiset tilapäistä suojelua tai turvapaikanhakijat

Puolasta Suomeen, Viroon ja Latviaan.

Päätoiminnot

1

Vapaaehtoisten koordinointi ja palvelu sekä matkaopastus/neuvonta ja henkinen tuki ukrainalaisille koulutettujen vapaaehtoisten toimesta

3

Kansainvälinen yhteistyö sidosryhmien kanssa, jotka haluavat auttaa. esimerkki: Yritykset, viranomaiset ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt

2

Vapaaehtoisten koulutus ja vertaistukijärjestelmän koordinointi

4

Kartoitetaan ja kartoitetaan ukrainalaisten kotoutumistarpeita

bottom of page