top of page
Image by Tapio Haaja

House Of Helsinki - Meistä

Annamme mahdollisuuden ihmisille jättää oman jäljensä. 

House of Helsinki (HOH)  on poliittisesti riippumaton voittoa tavoittelematon järjestö, joka on toiminut vuodesta 2019 lähtien.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Suomen sosiaalista kestävyyttä kehittämällä toimintamalleja, jotka edistävät vähemmistöjen sosiaalista asemaa, hyvinvointia ja osallisuutta.

IMG_0160.JPG

Missiomme ja toimintamme:

Kaiken toimintansa kautta yhdistys pyrkii luomaan avoimen ja inklusiivisen yhteiskunnan, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua ja tuntea itsensä arvokkaaksi osaksi yhteisöä.

Meidän ydintoimintamme:
 

 • Toimintamallien kehittäminen: Yhdistys pyrkii kehittämään ja innovoimaan uusia toimintamalleja, ohjelmia ja projekteja, jotka tukevat vähemmistöjen sosiaalista asemaa, hyvinvointia ja osallisuutta. Näitä malleja voidaan levittää ja soveltaa eri alueilla ja yhteisöissä.
   

 • Vapaaehtoistyö ja osallistuminen: Yhdistys kannustaa ihmisiä osallistumaan vapaaehtoistyöhön ja aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Se järjestää vapaaehtoisille tapahtumia ja  ohjelmia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia auttaa ja tukea vähemmistöjä.
   

 • Yhteistyö kumppaneiden kanssa: Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä muiden organisaatioiden, viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys ja vahvistaa toimien vaikuttavuutta.
   

 • Tietoisuuden lisääminen: Yhdistys pyrkii lisäämään yhteiskunnan tietoisuutta vähemmistöjen haasteista ja tarpeista. Se järjestää tiedotus kampanjoita, seminaareja ja koulutuksia, jotka auttavat hälventämään ennakkoluuloja ja lisäävät ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja taustoista.
   

 • Vaikuttaminen: Yhdistys tekee aktiivista vaikuttamistyötä ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin, jotta vähemmistöjen asemaa parannettaisiin yhteiskunnassa.

bottom of page