top of page

REFUFIN alusta alkaen

Päivitetty: 28. maalisk. 2023


 

Refufin projekti syntyi melkein itsestään, kun Venäjän hyökättyään Ukrainaan Darya Gulik auttoi ystäviään saamaan heidän järjestämän bussin kyytiin ukrainalaisia pakolaisia. Lopulta Daryan kontakti lähti liikkeelle ja toi satoja avunpyyntöjä muutaman päivän

sisällä.


Silloin oli päätetty auttaa jokaista

avunpyytäjää, piti vain löytää vapaaehtoisia bussikuskeja, busseja ja sponsoreita.Darya Gulik - project manager

Ensimmäisen viikon päätteeksi Darya

keräsi yhteen jo yli 50 vapaaehtoista auttamaan.

Bussit ja kuskit löytyivät myös nopeasti.

Avuntarpeessa olevat saivat ilmaiset

bussikyydit Suomeen ja samalla

turvantunteen chatti keskustelun avulla.

Vapaaehtoistyön kasvamisen myötä kasvoi myös tarve viralliselle edustajalle sekä nimitykselle.


Ketkä nämä vapaaehtoiset olivat? Onko kaikkien yhteystiedot tallessa? Kuka määrää säännöt? Miten olisi voinut ottaa yhteyttä virallisiin tahoihin ja viranomaisiin ilman virallista nimeä ja tukea?

Näiden kysymyksien ääreen tultiin vahvemmin jo toiminnan toisella viikolla. Tämän kaiken sivusta seurannut Artem Kuosti ehdotti oman järjestönsä taustalle. House Of Helsinki Ry oli nuori järjestö, joka auttoi pieniä kulttuuripainotteisia vapaaehtoisprojekteja syntymään.Artem Kuosti - House of Helsinki chairperson

Muutaman keskustelun jälkeen, 13.3.2022,

Refufin jatkoi toimintaansa House Of Helsinki Ry:n projektina.


House of Helsinki järjestön tarjoama tuki oli juuri sitä, mitä Refufin tarvitsi. Hallitus teki valtavasti taustatyötä nettisivuista, jossa oli kunnollinen perehdytysmateriaali jokaiselle vapaaehtoiselle, edustustyöhön, mikä toi projektille entistä enemmän näkyvyyttä ja sitä kautta paljon tarpeellista tukea.

Tämän yhteenliittymisen seurauksena Refufin sai verkoston, lahjoituksia ja tärkeitä yhteistyökumppaneita.


Daryalla oli mahdollisuus tehdä keskeyttämätöntä vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoisten ja bussien koordinointia, sillä välin kun Artem ja koko hallitus järjestivät toiminalle tarpeelliset säännöt, salassapitosopimukset, vapaaehtoisten koulutukset, materiaalien käännökset ja paljon muuta, mikä auttoi vapaaehtoisten työtä.


Siitä ähtien, kun Ukrainassa alkoi sota, olemme tavoittaneet tukichatillamme ja tukitoimillamme yli 6000 ihmistä eri puolilla Suomea, ja nyt määrä on kasvanut nopeasti. Vapaaehtoiset ovat koordinoineet busseja, varanneet paikkoja, tiedottaneet matkustamisesta, turvallisuudesta ja heidän sosiaalisista ja oikeudellisista oikeuksistaan tilapäiseen suojeluun.


Vapaahtoiset ovat myös varaneet yli 100 kertaa ukrainalaisille tilapäiseksi yöpymiseksi Forenom huoneita. Forenom tarjosi tähän koodin, jolla onnistui varaaminen maksutta.


Kun vuoden 2022 loppupuolella kuljetusten määrä oli vähentynyt ja melkein päättynyt, REFFUFIN muutti toimintansa laajuutensa ja keskittyi tiedottamiseen ja tukemiseen Refufin chatin kautta heitä, jotka ovat jo Suomeen saapuneet. 

REFUFIN -projekti lukuinaApua pyytäneistä sotaa paenneista ukrainalaisista (n=435) 52%

kokivat saaneensa REFUFIN vapaaehtoisilta tarpeellista apua ja

tukea Suomen palveluissa.

Lisäksi 54% vastaajista koki tarvitsevansa tukea arjen kysymyksiin

Suomessa myös jatkossa.

Refufin-vapaaehtoisista (n=30) 60% vastasi tarvitsevansa

selkeämpää ohjausta ja asiantuntija koulutuksia/tukea

vapaaehtoistyöhön.

Kommentare


bottom of page