top of page

Aktiivinen ja Passivinen Vapaaehtoistyö - Nikolay Gofman, REFUFIN-hankkeen koordinaattori

Vapaaehtoistyöhön projektissamme voi osallistua kahdella tavalla: aktiivisesti tai passiivisesti. Molemmat osallistumistavat ovat projektillemme tärkeitä, ja ne on suunniteltu huomioiden vapaaehtoisten omat tarpeet ja toiveet.

Aktiivinen vapaaehtoistyö on suunnattu niille, jotka haluavat käyttää projektin tarjoamia resursseja osallistuakseen toimintaan tehokkaasti ja tehdäkseen kokemuksestaan mahdollisimman antoisan itselleen. Tarjoamme vapaaehtoisille työkaluja, jotka tukevat heidän taitojensa kehittämistä. Kuitenkin aktiivisen osallistumisen ytimessä on vapaaehtoisten oma-aloitteisuus ja halu tuoda esille omia ideoita ja tarpeita. Proaktiiviset vapaaehtoiset tulevat yleensä luoksemme ehdottaen, kuinka he voisivat käyttää osaamistaan yhteisen työn edistämiseksi. Tämä vuorovaikutus luo elävän ja yhteistyöhön kannustavan ilmapiirin, joka hyödyttää sekä projektiamme että sen kohderyhmää, ja tukee vapaaehtoisten henkilökohtaista kasvua.

REFUFIN team with volunteers

Tarjoamme myös mahdollisuuden passiiviseen vapaaehtoistyöhön, joka on yhtä lailla tärkeä osa projektimme toimintaa. Ymmärrämme, että myös kiireisten aikataulujen, kuten työn ja opiskelun, keskellä elävillä ihmisillä voi olla halu auttaa käyttäen omia taitoja ja kokemusta. Tästä syystä olemme luoneet mahdollisuuden olla "valmiustilassa", jolloin vapaaehtoiset voivat osallistua vain tarpeen tai oman aikataulun mukaan ilman jatkuvaa aktiivisuutta. Passiiviset vapaaehtoiset ovat olennainen osa meidän palveluiden jatkuvuuden turvaamisessa. Vaikka heidän työn panos ei olisikaan aina näkyvissä, heidän osallistuminen on yhtä arvokasta yhteisöllemme.

"Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina olen oppinut, kuinka tärkeää on ymmärtää jokaisen vapaaehtoisen tarpeet, sopeutua ja tukea heidän ainutlaatuista polkuaan. Jokainen vapaaehtoinen, olipa hän sitten aktiivisesti tai passiivisesti mukana, on arvokas meidän yhteisen mission toteuttamisessa." Tule vapaaehtoiseksi täällä -Nikolay Gofman, REFUFIN-hankkeen koordinaattori


Comments


bottom of page