top of page

Vuosikertomus 2023

Lue koko vuosikertomus 2023 Puheenjohtajan tervehdys:

"Kulunut vuosi 2023 on ollut organisaatiollemme erittäin merkityksellinen ja antoisa. Se on ollut aika, jolloin organisaatiomme rakenteet ja strategiat ovat vahvistuneet, hitain mutta varmoin askelin. Tämä kehitysprosessi on edellyttänyt poikkeuksellista sitoutumista ja ponnisteluja kaikilta osapuolilta, ja haluamme ilmaista syvän kiitollisuutemme ja ylpeytemme jokaisen panoksesta.Erityisen ylpeitä olemme työntekijöidemme saavutuksista koulutusten, hallinnon rakenteiden kehittämisen sekä vapaaehtoisten rekrytoinnin alueilla. Heidän väsymätön työnsä ja innovatiiviset ratkaisunsa ovat olleet perustavanlaatuisia organisaatiomme kestävän kasvun ja tehokkaan toiminnan kannalta.


Työntekijämme ovat osoittaneet poikkeuksellista ammattitaitoa ja omistautumista, mikä on mahdollistanut meille uusien koulutusohjelmien toteuttamisen, hallinnollisten prosessien tehostamisen ja uusien vapaaehtoisten innokkaan rekrytoinnin.  Refufin hanke on ollut konkreettinen esimerkki siitä, miten nämä ponnistelut ovat kantaneet hedelmää.


Hankkeen menestys ja sen positiivinen vaikutus niin vapaaehtoisten kuin ukrainalaisten arjessa on ollut mahdollista vain ansiokkaan sisäisen työn ja tiiviin yhteistyön ansiosta. Tämä on tuonut suurta merkitystä ja iloa kaikille osallisille, vahvistaen sitä merkityksen tunnetta, jota työmme tarjoaa.Katsoessamme eteenpäin, kohti tulevaisuutta, olemme innostuneita ja toiveikkaita siitä, mitä vielä voimme saavuttaa yhdessä. Uskomme, että jatkamalla yhteistyötä, kehittämällä innovaatioita ja pysymällä sitoutuneina missioomme, voimme ylittää vieläkin suurempia esteitä ja saavuttaa uusia saavutuksia." -Artem Kuosti

Comentários


bottom of page