top of page

Lausunto Yle:n artikkeliin liittyen

Päivitetty: 15. maalisk.

❗️Päivitys: Suomenkielinen versio artikkelista on osittain korjattu pyynnöstämme❗️

Yle julkaisi tänään, 14. maaliskuuta, verkkoartikkelin, jossa tuotiin esiin huoli väitetystä suuntauksesta, jonka mukaan venäjänkieliset yhdistykset saavat ukrainalaisia tukeviin hankkeisiin enemmän rahoitusta kuin ukrainalaiset yhdistykset. Meitä, House of Helsinkiä, oli nimenomaisesti mainittu ja asemoitu venäjänkieliseksi järjestöksi, ja haluaisimme siksi kommentoida artikkelia. House of Helsinki -järjestön toimintaa ohjaavat eri taustoista tulevat ihmiset, ja vaikka suomi ja englanti ovat sääntöjemme mukaiset viralliset kielemme, käytämme sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassamme aina sitä kieltä, joka on kulloinkin kätevin. STEA-rahoitteisen Refufin-hankkeemme avulla autamme ukrainalaisia suunnistamaan Suomessa riippumatta siitä, millä kielellä he päättävät kommunikoida. Vuonna 2023 96 prosenttia meihin yhteyttä ottaneista ukrainalaisista koki, että Refufinilta saatu tuki oli hyödyllistä (jatkuvan tyytyväisyyskyselymme perusteella). Uskomme, että jokaista hanketta on tarkasteltava yksilöllisesti. Rahoituspäätökset perustuvat moniin STEA:n määrittelemiin ja käyttämiin kriteereihin. Vapaaehtoisemme ovat sodan alusta lähtien auttaneet tuhansia ihmisiä saapumaan turvallisesti Suomeen ja suunnistamaan elämässä täällä. Olimme onnekkaita saadessamme rahoituksen jatkaa työtä, jota yksinomaan ukrainaa, venäjää, suomea, ruotsia ja englantia puhuvat vapaaehtoiset olivat aloittaneet ja johtavat. Ennen kaikkea uskomme, että itse asia on tärkein. Ihmisyyttä ei pitäisi rajoittaa kielillä, rajoilla tai taustoilla. Meille, House of Helsinki -järjestönä, on kunnia olla osa monipuolista maisemaa, joka auttaa ukrainalaisia, ja jatkamme yhteistyötä muiden kanssa korostaaksemme työmme merkitystä hädänalaisten tukemisessa.

Comments


bottom of page