top of page

Pääministeri Petteri Orpon Erätauko-keskustelu Yhteenkuuluvuudesta, Arjesta ja Hyvinvoinnista


Pääministeri Petteri Orpo ja House of Helsinki Ry:n puheenjohtaja Artem Kuosti

Marraskuun 14. päivä merkitsi tärkeää askeleta dialogissa yhdenvertaisen Suomen puolesta, kun House of Helsingin hallituksen puheenjohtaja Artem Kuosti ja muut monikulttuurista Suomea edustavat henkilöt osallistuivat pääministeri Petteri Orpon järjestämään Erätauko-keskusteluun. Tämä tapaaminen ei ainoastaan tarjonnut ainutlaatuista tilaisuutta tutustua pääministeriin, vaan myös avasi ovia syvemmälle dialogille Suomen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta, keskittyen erityisesti yhteenkuuluvuuden, arjen ja hyvinvoinnin teemoihin.


Dialogin keskiössä olivat ulkomaalaistaustaisten suomalaisten arjen kokemukset, jotka toivat esiin moninaisia näkökulmia ja haasteita. Tämä keskustelu ei ollut pelkästään pääministerin kuulemistilaisuus järjestöille, vaan ennemminkin dialogi, jossa kaikki osallistujat saivat jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään mahdollisimman yhdenvertaisesti. Tämä lähestymistapa korosti yhteisen ymmärryksen ja empatian merkitystä yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamisessa.Comments


bottom of page