top of page

YDINTOIMINNOT

 

Nämä tiimit tukevat pysyvää toimintaamme.

Jokaisessa tiimissä on 3-10 koulutettua vapaaehtoista asiantuntijaa.

Jokaisella tiimillä on omat rutiinit, toimintamallit ja tavoitteet.

TIIMIT

Organisaation rakenne 

Vapaaehtoisten kokemus tiimi 

Tiiminvetäjä: Brix Ziemann

Vapaaehtoiskokemustiimi vastaa siitä, että vapaaehtoistyöstä tulee mahdollisimman saavutettavaa, mielekästä ja palkitsevaa.

voluunteer@houseofhelsinki.fi
 

Viestintä tiimi

Tiiminvetäjä: Darya Gulik

Viestintätiimi pitää sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät ajan tasalla työstämme, projekteistamme ja kampanjoistamme.

darya.gulik@houseofhelsinki.fi
 

Arviointi- ja seuranta tiimi

Tämä tiimi seuraa jatkuvasti ajankohtaista kehitystä, joka liittyy House of Helsingin päätavoitteisiin sekä omaan toimintaamme ohjatakseen organisaatiota ja sen päätöksentekoa.

administration@houseofhelsinki.fi
 

Varainhankinnan tiimi

Varainhankintatiimi varmistaa, että hankkeemme ja aloitteemme ovat rahoitettuja ja yhdistetty asianmukaisiin resursseihin.

accounting@houseofhelsinki.fi
 

Edunvalvonnan tiimi

Tiiminvetäjä Artem Kuosti

Edunvalvontatiimi tukee sosiaalisia syitä, jotka liittyvät meneillään oleviin projekteihin ja vapaaehtoisiin.

artem.kuosti@houseofhelsinki.fi
 

NGO2Business tiimi 

Tämä tiimi vastaa suhteistamme yrityksiin aina yhteyden luomisesta liikekumppaneiden, kannattajien ja lahjoittajien tukemiseen.

partners@houseofhelsinki.fi
 

Projektin hallinta-tiimi 

Tiiminvetäjä Brix Ziemann

Tiimi johtaa, valvoo kaikkia projektejamme ja pitää projektinhallintakehyksemme ja -menetelmämme ajantasaisina ja saatavilla.

brix..ziemann@houseofhelsinki.fi
 

Hallintotiimi

Ylläpitäjämme varmistavat, että House of Helsinki toimii vakaalla pohjalla näkemällä taloutemme, asiakirjamme, järjestelmämme ja paljon muuta.
 

hallinto@houseofhelsinki.fi
 

Käännös tiimi

Tiiminvetäjä Nikolay Gofmann

Tiimi tukee päätavoitettamme varmistamalla, että työmme on eri kieliä puhuvien sidosryhmien ulottuvilla.
 

translate@houseofhelsinki.fi

bottom of page